Liên hệ - Chia sẻ

Nhà nhập khẩu và Đại diện thương hiệu BILLY BOY tại Việt Nam:
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phân phối Deliebe (Deliebe, JSC.)
Phone: (+84) 4 32444720
​email: biz@deliebe.com
Tên
Chia sẻ
E-mail
Phone
Gửi

Chính sách bảo mật thông tin

   
    Nhà cung cấp và Nhà phân phối không thực hiện thu thập thông tin cá nhân trên trang TMĐT này. Nếu có sẽ thông báo công khai và đầy đủ các nội dung: a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân; b) Phạm vi sử dụng thông tin; c) Thời gian lưu trữ thông tin; d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó; đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình; e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

    Trong trường hợp Nhà cung cấp và/hoặc Nhà phân phối tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân thông qua trang TMĐT này, việc này bắt buộc phải được sự cho phép của các chủ thể thông tin (trừ các trường hợp không cần sự đồng ý theo quy định của pháp luật Việt Nam), và chủ thể thông tin được quyền lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ trong những trường hợp sau: a) Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba; b) Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
    
   
    Nhà cung cấp và Nhà phân phối cam kết trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân sẽ đảm bảo sử dụng đúng với mục đích và phạm vi đã thông báo (trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam). Đơn vị thu thập thông tin phải đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân mà họ thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi sau: a) Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; b) Sử dụng thông tin trái phép; c) Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

    Đơn vị thu thập thông tin có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của chủ thể thông tin liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Chủ thể thông tin có quyền yêu cầu đơn vị thu thập thông tin thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.